Inmiddels is de vakantie in heel Nederland los gebarsten. En ieder jaar weer doet zich geregeld de situatie voor dat werknemers ziek worden op vakantie of ziek zijn en op vakantie gaan. Hoe zit dat nu eigenlijk met de combinatie ziek en vakantie? 

Wat als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?
Wordt de werknemer ziek tijdens zijn vakantie en meldt hij of zij dit, dan geldt deze dag niet als vakantiedag. Hij kan deze vakantiedag(en) een andere keer opnemen, zodat hij er wel van kan genieten. Uiteraard moet de werknemer zich tijdens zijn vakantie wel ziek melden en de procedures rondom ziekmelding volgen.

Zo kan van de werknemer die in het buitenland op vakantie is, worden verwacht dat een verklaring van een lokale arts overlegt ten aanzien van zijn ziekte. Doet hij of zij dat niet, en twijfelt de werkgever aan de ziekte, dan kan de werkgever in principe besluiten om gewoon vakantiedagen te rekenen in plaats van ziektedagen. Het is dan aan de werknemer om te bewijzen dat hij/zij wel ziek was. In een (arbeids)overeenkomst kan overeen gekomen worden dat de werknemer die ziek wordt tijdens vakantie geen recht heeft op het behoud van die vakantiedagen (art. 7:637 lid 2 BW), mits:


-          dat gaat om bovenwettelijke vakantiedagen; en
-          de werknemer daarvoor wel expliciet zijn instemming heeft gegeven. 

Zieke werknemer op vakantie
Zieke werknemers bouwen gedurende twee jaar dat zij recht hebben op loondoorbetaling in ieder geval wettelijke vakantiedagen op. Dat kan dus betekenen dat een werknemer die twee jaar ziek is geweest, nog recht heeft op 40 vakantiedagen.

Daar staat tegenover dat zieke werknemers die op vakantie gaan, ook vakantiedagen opmaken. Van de werkgever wordt verwacht dat die een re-integrerende werknemer bij aanvang van de re-integratie wijst op de mogelijkheid en wenselijkheid om vakantie op te nemen en dient dat op te nemen in het re-integratieplan.

Als de werknemer redelijkerwijs ‘niet in staat’ is geweest het volledige aantal minimum vakantiedagen op te nemen, dan zal de wettelijke vervaltermijn van zes maanden niet gelden. In de plaats daarvan geldt dan de verjaringstermijn van vijf jaar. De minister heeft wel benadrukt dat daarvan niet zomaar sprake is. In principe geldt dat een werknemer die kan re-integreren ook vakantie kan genieten.

Soms is het niet verstandig als een werknemer op vakantie gaat tijdens zijn ziekte, bijvoorbeeld als de werknemer daarvoor zijn intensieve behandeling moet onderbreken en zijn herstel daardoor vertraging oploopt. Als hij/zij daardoor niet in staat was om zijn/haar vakantiedagen op te nemen, dan zal de werkgever de vervaltermijn van die dagen moeten aanpassen in een verjaringstermijn van vijf jaar. Het is in elk geval wel raadzaam om in uw ziekteverzuimprotocol een bepaling op te nemen dat een zieke werknemer verplicht is om toestemming te vragen voor vakantie tijdens ziekte.

De werkgever die geen toestemming wil verlenen voor de vakantie, moet daarvoor wel een gewichtige reden hebben. Het is dan ook aan te raden om, als u met een verzoek om met vakantie te gaan tijdens ziekte wordt geconfronteerd, altijd met de arboarts te overleggen. Als de arboarts oordeelt dat de werknemer beter niet met vakantie kan gaan, dan heeft u als werkgever een legitieme reden om de werknemer uw toestemming te onthouden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan even contact met ons op.

Wij werken o.a. voor:

  • Ziekteverzuimbegeleiding Post Groothandel
  • Ziekteverzuimbegeleiding Interblad
  • Ziekteverzuimbegeleiding Corton
  • Ziekteverzuimbegeleiding Beens
  • Ziekteverzuimbegeleiding Biodiesel
  • Ziekteverzuimbegeleiding Probin Telder
  • Ziekteverzuimbegeleiding TCZ
  • Ziekteverzuimbegeleiding Wesko
  • Ziekteverzuimbegeleiding Nissink
  • Ziekteverzuimbegeleiding Habovo

Contact

Industrieweg 5a
8263 aa Kampen
tel. 06 - 145 22 680
tel: 038 - 385 75 75
hekkel@takontzorgdesk.nl

Ons kantoor

Het beste medicijn