De AOW-leeftijd gaat omhoog. Dat wist u waarschijnlijk al. Maar wist u ook dat dit vanaf volgend jaar sneller gaat? In 2018 is de AOW-leeftrijd 66 jaar en in 2021 67 jaar. Dit heeft gevolgen voor iedereen die is geboren na 30 september 1950.

Mensen worden steeds ouder en hebben daarom langer een AOW-pensioen nodig. Om dit te betalen moeten we langer doorwerken. Zo kunnen we de AOW voor iedereen behouden.

Komt u hierdoor in de problemen?
Door de verhoging van de AOW -leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van vroegpensioen dat eerder stopt dan uw nieuwe AOW-leeftijd. Geldt dit voor u? Dan heeft u misschien recht op een overbruggingsuitkering.

Overbruggingsuitkering
U krijgt de uitkering als u vóór 1 juli 2015 met vroegpensioen bent gegaan.
Alleenstaanden kunnen de uitkering aanvragen als hun inkomen voor hun 65e niet meer is dan twee keer het minimumloon. Dat is een bruto maandbedrag van €3.003,60.
Voor samenwonenden is de grens drie keer het minimumloon. Dat is een bruto maandbedrag van € 4.505,40.
Ook mag uw vermogen (spaargeld, beleggingen) op 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt niet boven de zogeheten vrijstellingsgrens van box 3 liggen. Op 1 januari 2015 ligt die grens voor alleenstaanden op € 21.330 en voor partners op € 42.660,-.
De uitkering is een minimumvoorziening. Andere inkomsten worden hierop in mindering gebracht.
De regeling blijft bestaan tot en met 2022. Gaat u ná 2022 met pensioen, dan ontvangt u de uiterking niet. U heeft dan nodg tijd om zelf maatregelen te nemen.

Wat wordt uw nieuwe AOW-leeftijd?

Vanaf 2022 wordt de AOW gekoppeld aan de leeftijdsverwachting

Een overbruggingsuitkering aanvragen
Kunt u een uitkering krijgen, dan krijgt u vanzelf een brief van de Sociale Verzekeringsbank. U krijgt deze brief vier maanden voordat u 65 jaar wordt.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de AOW, kijk dan op rechtsoverheid.nl/AOW. Meer informatie over de overbruggingsuitkering vindt u op svb.nl/obr.

Wij werken o.a. voor:

  • Ziekteverzuimbegeleiding Post Groothandel
  • Ziekteverzuimbegeleiding Interblad
  • Ziekteverzuimbegeleiding Corton
  • Ziekteverzuimbegeleiding Beens
  • Ziekteverzuimbegeleiding Biodiesel
  • Ziekteverzuimbegeleiding Probin Telder
  • Ziekteverzuimbegeleiding TCZ
  • Ziekteverzuimbegeleiding Wesko
  • Ziekteverzuimbegeleiding Nissink
  • Ziekteverzuimbegeleiding Habovo

Contact

Industrieweg 5a
8263 aa Kampen
tel. 06 - 145 22 680
tel: 038 - 385 75 75
hekkel@takontzorgdesk.nl

Ons kantoor

Het beste medicijn