Inmiddels is de vakantie in heel Nederland los gebarsten. En ieder jaar weer doet zich geregeld de situatie voor dat werknemers ziek worden op vakantie of ziek zijn en op vakantie gaan. Hoe zit dat nu eigenlijk met de combinatie ziek en vakantie? 

Wat als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?
Wordt de werknemer ziek tijdens zijn vakantie en meldt hij of zij dit, dan geldt deze dag niet als vakantiedag. Hij kan deze vakantiedag(en) een andere keer opnemen, zodat hij er wel van kan genieten. Uiteraard moet de werknemer zich tijdens zijn vakantie wel ziek melden en de procedures rondom ziekmelding volgen.

Zo kan van de werknemer die in het buitenland op vakantie is, worden verwacht dat een verklaring van een lokale arts overlegt ten aanzien van zijn ziekte. Doet hij of zij dat niet, en twijfelt de werkgever aan de ziekte, dan kan de werkgever in principe besluiten om gewoon vakantiedagen te rekenen in plaats van ziektedagen. Het is dan aan de werknemer om te bewijzen dat hij/zij wel ziek was. In een (arbeids)overeenkomst kan overeen gekomen worden dat de werknemer die ziek wordt tijdens vakantie geen recht heeft op het behoud van die vakantiedagen (art. 7:637 lid 2 BW), mits:

Dat lossen wij voor u op!

Aanleiding
Als ondernemer kent u het wel, een werknemer die niet (meer) functioneert. U heeft al diverse gesprekken gevoerd en u heeft geprobeerd het functioneren in lijn te krijgen met wat u voor ogen heeft. Maar helaas, alle moeite lijkt tevergeefs en u bent al zover dat u zich afvraagt of de betreffende medewerker gehandhaafd kan worden. Op dat moment gaat u hulp zoeken. Hulp van uw HR afdeling, uw accountant, een advocaat of andere adviseur. Die hebben veelal heel goede ideeën over het aanpakken van dergelijke vraagstukken en vertellen u dat u vooral een goed dossier moet hebben. Hoe dat dossier er dan uitziet en “opgebouwd” moet worden blijft onduidelijk. En misschien is een einde van het dienstverband met uw medewerker nog wel een stap te ver, als hij/zij goed gaat functioneren is dat ook goed, misschien zelfs nog beter dan afscheid nemen. 

Sinds kort ben ik verbonden aan TAK|Ontzorgdesk, onder andere  als adviseur Duurzame Inzetbaarheid.  Vanuit arbo ondersteuning die we van TAK|Ontzorgdesk bieden dienen zich geregeld vragen aan ten aanzien van de inzet van personeel. De optimale inzet en het rendement van de medewerkers bij uw organisatie is onze drijfveer. Dat doen we met de inzet van een mix van bewezen effectieve instrumenten. We streven daarbij naar een ondersteuning met verandering in kleine stapjes zodat uw onderneming gewoon door kan gaan.

Wij werken o.a. voor:

  • Ziekteverzuimbegeleiding Post Groothandel
  • Ziekteverzuimbegeleiding Interblad
  • Ziekteverzuimbegeleiding Corton
  • Ziekteverzuimbegeleiding Beens
  • Ziekteverzuimbegeleiding Biodiesel
  • Ziekteverzuimbegeleiding Probin Telder
  • Ziekteverzuimbegeleiding TCZ
  • Ziekteverzuimbegeleiding Wesko
  • Ziekteverzuimbegeleiding Nissink
  • Ziekteverzuimbegeleiding Habovo

Contact

Industrieweg 5a
8263 aa Kampen
tel. 06 - 145 22 680
tel: 038 - 385 75 75
hekkel@takontzorgdesk.nl

Ons kantoor

Het beste medicijn